Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Thứ 2

23

7/2018

Hôm nay

  • Thứ 3 Ngày 24/07/2018

    08:00 tại Khách sạn Mường Thanh LUXURI Nhật Lệ (Số 121 Trương Pháp, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)Tham dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo năm 2018, khu vực phía Bắc

    Thành phần: Đ/c Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở; đ/c Bùi Xuân Tuấn - lái xe

  • Thứ 4 Ngày 25/07/2018

  • Thứ 5 Ngày 26/07/2018

  • Thứ 6 Ngày 27/07/2018

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungThành phầnChủ trìĐịa điểm

Lịch trong ngày Trực bảo vệ: Nguyễn Hữu Hòa